Therese Ljosdahl er senioradvokat i en av Norges største og høyest rangerte arbeidsrettsavdelinger. 

Therese har bakgrunn som inhouse-advokat og privatpraktiserende advokat og har bred kompetanse og spesialisert erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger. Hun har særlig kompetanse innenfor internasjonale endringsprosesser og har erfaring med inngåelse og avslutning av arbeidsforhold i blant annet Storbritannia, USA, Singapore og Kina. Therese holder jevnlig foredrag, og har god erfaring i å prosedere for domstolene. 

Therese har erfaring med: 

 • Internasjonal arbeidsrett  
 • Virksomhetsoverdragelser  
 • Omstillingsprosesser 
 • Personalkonflikter og oppfølging av ansatte 
 • Utforming og tolkning av arbeidsavtaler 
 • Opphør av arbeidsforhold 
 • Prosedyre og tvisteløsning 
 • Kollektiv arbeidsrett 
 • Konkurranseklausuler 
 • Arbeidstid, overtid, HMS m.m. 
 • Forhandlinger