Andrea Gjengedal Torgersen jobber i en av Norges største og høyest rangerte arbeidsrettsavdelinger.

Andrea bistår store og mellomstore bedrifter med arbeidsrettslige problemstillinger innenfor privat og offentlig sektor. Andrea har særlig interesse for internasjonale endringsprosesser, samt tvist og prosedyre på arbeidsrettens område.

Ellers arbeider Andrea særlig med:

• Omstilling og nedbemanning
• Individuelle personal- og stillingsvernsaker
• Forhandlinger, prosedyre og annen tvisteløsning
• Utarbeidelse og endring av arbeidsavtaler
• Rådgivning innen løpende oppfølging av ansatte

Andrea skrev i sin masteravhandling om den arbeidsrettslige klassifiseringen av deltakere i Multi-Level Marketing, og har en spesiell forståelse for denne typen forretningsmodeller. Hun har også tidligere erfaring som vikarierende namsfullmektig i Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum.