Sofie Komissar er spesialisert innenfor entreprise- og rådgivningskontrakter og arbeider særlig med tvisteløsning og prosedyre innenfor disse områdene. Hun arbeider også med tvister om eiendomsrettslige problemstillinger.

Sofie har omfattende erfaring med å bistå klienter i tvistesaker for alminnelige domstoler og voldgift. Hun bistår også med rådgivning i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av entreprise- og rådgivningskontrakter, samt med spørsmål i tilknytning til plan- og bygningsloven.

Hun arbeider særlig med sluttoppgjørstvister i landbaserte entreprisekontrakter og tvister i forbindelse med ansvarssaker, i tillegg til løpende kontraktrådgivning til byggherrer, rådgivende ingeniører og andre bransjeaktører.

Sofie ble kåret til én av 40 talenter i Finansavisens kåring av «40 under 40» i 2022, og er i flere år rangert som «Lovende talent» i kategorien entrepriserett i Finansavisens advokatkåring. Hun er også rangert i Chambers Europe Guide 2023 som notable practitioner.