Sarah-Ann er spesialisert innen generell og spesiell kontraktsrett, med særlig fokus på leveranse- og tilvirkningskontrakter innenfor energi, offshore, olje og gass, infrastruktur og havbruk.  

Sarah-Ann har omfattende erfaring med utarbeidelse og risikovurdering av kontrakter, særlig innenfor offshore leverandørindustrien i Norge og utlandet, men også innenfor flere store landbaserte entrepriseprosjekter. Hun arbeider med både private og offentlige aktører i forbindelse med kontraktsinngåelse og prosjektgjennomføring på større utbyggings- og modifikasjonsprosjekter. Hun har gjennom sin erfaring opparbeidet seg bred kompetanse mht. å identifisere, vurdere og redusere risikoer for Haavinds kunder.   

I tillegg til kontraktrådgivning og prosjektoppfølging, bidrar Sarah-Ann jevnlig i forbindelse med tvisteløsning knyttet til kontraktsrettslige problemstillinger. Hun har også erfaring fra transaksjonsarbeid innenfor nevnte områder. 

Sarah-Ann har videre erfaring som internadvokat for leverandørindustrien offshore gjennom et opphold hos en stor leverandør til industrien. 

Sarah-Ann er rangert som Rising Star i Legal 500 Offshore Construction and Shipbuilding.