Randi Sagård er spesialisert innen kontraktsrett og tvisteløsning. Hun har omfattende erfaring med voldgift og tvisteløsning for alminnelige domstoler.  

Randi arbeider bredt innenfor kontraktsrett, inkludert selskapsrett og entrepriserett både onshore og offshore. Randi har erfaring fra store og komplekse entrepriseprosjekter, særlig innenfor prosjekterings- og rådgivningsansvar.