Click continue to switch to the English version of our webpage.

Lars Skonseng arbeider primært med tvist og prosedyre, da særlig innenfor entrepriserett og annen kontraktsrett.