Click continue to switch to the English version of our webpage.

Jenny er advokat i Corporate M&A og er spesialisert innen oppkjøp og fusjoner, samt selskapsrett. 

Hun arbeider særlig med: 

  • Kjøp og salg av selskaper og virksomheter 
  • Joint ventures 
  • Fusjoner og fisjoner 
  • Reorganiseringer og restruktureringer 
  • Utarbeidelse og endring av kommersielle avtaler og kontrakter 
  • Generell selskapsrettslig og strategisk rådgivning 

Hun har erfaring med å bistå store og mellomstore virksomheter, både i Norge og internasjonalt. 

Jenny har i tillegg god kjennskap til engelsk kontrakts- og forretningsjuss fra studietiden og det engelske rettssystemet generelt. Hun har også fire års erfaring som journalist i London og har vunnet prisen Scoop of the Year i Storbritannias Newspaper Society Awards.