Harald Blair Berg jobber i hovedsak med eiendomsutvikling, eiendomstransaksjoner og leie/utleie av næringsarealer

Han har også bred erfaring innenfor transaksjoner, fast eiendom, samt betydelig erfaring innen tilgrensende fagområder som selskapsrett og skatt.