Håkon Bleken er spesialisert innen tvisteløsning med særlig fokus på kontrakt, IPR og Energi (grønn).

Håkon går jevnlig i retten og har omfattende erfaring med tvisteløsning som prosedyreadvokat for alminnelige domstoler og i voldgift. Han har også dommererfaring (lagmannsretten/voldgift). Håkon har møterett for Høyesterett og har nylig prosedert saker innenfor områdene kontrakt/energi, IPR/varemerke og kontrakt/Den europeiske menneskerettskonvensjon for vår høyeste domstol.

Håkon representerer både norske og internasjonale klienter og jobber like godt på engelsk som på norsk. Han har god erfaring med såkalt «cross border litigation» og prosessuelle utfordringer knyttet til grenseoverskridende prosesser.

Håkon arbeider også med rådgivning innenfor kontraktsretten både når det gjelder kontraktinngåelse og i misligholdstilfeller. Han har betydelig erfaring med kontrakter på transaksjonsområdet og i grenseland mot selskapsretten.

He is extremely good on his feet and commands a lot of respect from the judges.

Chambers & Partners, 2021