Emil Riisøen Hamre arbeider primært med offentlige anskaffelser, prosedyre og kontraktsrett.