Celine Charlotte Holm-Salvesen jobber primært med skatte- og selskapsrettslig rådgivning. Hun har særlig erfaring knyttet til omorganiseringer som fusjoner, fisjoner og omdanning. Hun bistår også jevnlig i forbindelse med løpende selskapsrettslig rådgivning til selskaper/styrer, utforming av aksjekjøpsavtaler, aksjonæravtaler og investeringsavtaler, samt generelle selskapsdokumenter. Celine har de siste årene jobbet mye med eiendomsbransjen, og bistår jevnlig med skatterådgivning i alle stadier av et eiendomsprosjekt.  

Celine Charlotte Holm-Salvesen har også omfattende erfaring med prosessen knyttet til kjøp og salg av selskaper, og bistår ved due diligence prosesser innenfor ulike sektorer for ledende aktører i norsk og internasjonalt næringsliv, samt store og mellomstore regionale selskaper og eier.  

Celine Charlotte Holm-Salvesen jobber også jevnlig med skattemessige problemstillinger knyttet til ansatt incentivprogrammer, bruk av utenlandske ansatte og i forbindelse med utenlandske selskapets virksomhet i Norge. Celine bistår videre jevnlig forsikringsselskap med skattemessige gjennomganger av selskaper i forbindelse med tegning av M&A forsikring.