Anniken Five er senioradvokat i et av Norges største og høyest rangerte juridiske eiendomsmiljøer. 

Anniken er spesialist innen eiendomstransaksjoner, næringseiendom, næringsleie, selskapsrett og kontraktsrett. Hun har bistått en rekke store og mellomstore selskaper, både norske og utenlandske, med oppkjøp, eiendomssalg, forhandling av næringsleiekontrakter og løpende selskapsrettslig rådgivning, inkludert rådgivning knyttet til avtaler mellom konsernselskaper, reorganisering og endringer av selskapsstruktur.  

Anniken har bistått både på kjøper og selgersiden og med tvisteløsning og forhandlinger, samt leie og utleie av næringseiendom, og har svært god kunnskap om problemstillingene som oppstår ved transaksjoner innen ulike sektorer.  

Anniken arbeider særlig med: 

  • Eiendomstransaksjoner 
  • Næringsleie 
  • Eiendomsutvikling 
  • Selskapsrettslige reorganiseringer og restruktureringer, emisjoner 
  • Løpende selskapsrettslig og strategisk rådgivning 
  • Rådgiving innen løpende juridiske problemstillinger