Click continue to switch to the English version of our webpage.

Økonomiske utfordringer i offshoreindustrien

Haavinds offshore- og restruktureringsteam bistår proaktivt for å finne løsninger.

Den senere tids oljeprisfall har forårsaket redusert aktivitetsnivå på den norske kontinentalsokkelen og fokus på kostnadsreduksjon blant oljeselskapene.  Dette har igjen resultert i økonomiske utfordringer, synkende aktiva-verdier og behov for nedbemanning i offshoreindustrien hvor en del selskaper vil måtte gjennomgå en finansiell restrukturering.

Den senere tids oljeprisfall har forårsaket redusert aktivitetsnivå på den norske kontinentalsokkelen og fokus på kostnadsreduksjon blant oljeselskapene.  Dette har igjen resultert i økonomiske utfordringer, synkende aktiva-verdier og behov for nedbemanning i offshoreindustrien hvor en del selskaper vil måtte gjennomgå en finansiell restrukturering. Haavinds offshore- og restruktureringsteam bistår proaktivt for å finne løsninger.

Haavind har etablert et dedikert offshore- og restrukturerings-team som dekker alle relevante fagområder for å sikre at våre klienter innenfor offshoreindustrien får den nødvendige juridiske bistand tilpasset offshoreindustriens spesielle behov.

Rundt 120 milliarder norske kroner i høyrenteobligasjoner har blitt utstedt av selskaper innenfor offshoreindustrien og majoriteten av offshoreselskapene er også finansiert gjennom banklån. Det spås at mange av disse selskapene vil komme i default på grunn av den utfordrende markedssituasjonen. I tillegg vil en stor andel av utestående høyrenteobligasjoner forfalle i 2016 og 2017 og det vil sannsynligvis bli vanskelig å få refinansiert disse lånene.

Både banklån og høyrenteobligasjoner i offshoreindustrien har ofte sikkerhet i utsteders aktiva. I et vanskelig marked vil imidlertid ikke inndrivelse gjennom tvangssalg nødvendigvis være til stor hjelp for kreditorene.

Mange utstedere vil måtte søke om en waiver eller endring av covenants under låneavtalene og som under en norsk obligasjonslåneavtale kan innvilges ved 2/3-flertall på obligasjonseiermøtet. En midlertidig waiver eller endring av covenants vil imidlertid ikke nødvendigvis være tilstrekkelig til å løse de underliggende utfordringene dersom oljeprisen forblir på nåværende nivåer.

En viktig lærepenge fra tidligere restruktureringsprosesser er at det er viktig å starte planlegging og vurdering av alternative løsninger så tidlig som mulig i tilfelle det blir nødvendig med en restrukturering. Selskaper og deres respektive styremedlemmer og ledelse bør også være klar over handleplikten i aksjeloven og straffeloven dersom f.eks. verdien av aksjekapitalen ikke lenger er forsvarlig og den tilknyttede risikoen for ansvar dersom det ikke gjøres noe for å sikre verdier og for å unngå konkurs.

Haavinds eksperter innen offshore og restrukturering kan bistå med blant annet:

 • Forhandling og reforhandling av offshorekontrakter;
 • Forhandling og reforhandling av obligasjonslån og banklån, inkludert waiverforespørsler etc;
 • Vurdering av debitor- og kreditors posisjoner;
 • Vurdering av sikkerhetsposisjoner;
 • Rådgivning om realistiske og relevante handlingsalternativer;
 • Bistand i forbindelse med forhandlinger med andre relevante interessenter;
 • Tvangsrealisasjon av sikkerhet;
 • Kostnadsreduserende tiltak, inkludert outsourcing;
 • Nedbemanning/arbeidsrett;
 • Tilgjengelig konkursbeskyttelse i utenlandske jurisdiksjoner (Chapter 11 etc.);
 • Grenseoverskridende insolvenssaker; og
 • Tvisteløsning

Vi samarbeider tett med advokater i vårt nettverk av internasjonale advokatfirmaer for å sikre våre klienters interesser i grenseoverskridende saker.

Les også