Nyhet / 12.10.2021

Statsbudsjettet 2022

Skrevet av Espen Nordbø, Nils Flesland Bull, Celine Charlotte Holm-Salvesen, Camilla Gerhardsen & Gina Roll

Solbergregjeringens forslag til Statsbudsjett 2022 – skatter og avgifter

Solbergregjeringen følger opp allerede varslede skatteforslag for næringslivet: Ny opsjonsskatteordning for oppstartsbedrifter, økte CO2-avgifter, kontantstrømskatt for petroleumssektoren, avgift på landbasert vindkraft, tilpasninger i boligskattereglene for å fremme leie-til-eie modell, lovfestet adgang til konsernbidrag til utenlandsk datterselskap med endelig underskudd.

På personskatteområdet foreslås satsjusteringer til fordel for lavinntektsgrupper. Økte klimaavgifter kompenseres med lavere elavgift, lavere trafikkforsikringsavgift og økt pendlerfradrag. Elbilfordelene reduseres noe, fordelene for hybridbiler reduseres mer.

Nå er det bare å vente på hvilke justeringer den nye mindretallsregjeringen Støre-Vedum vil få gjennomslag for!

1000x400 statsbudsjettet 1

Dette er forslagene av størst betydning for næringslivet:

 • Ny opsjonsskatteordning for oppstartsbedrifter
 • Økte CO2-avgifter
 • Alminnelig skattesats forblir 22 %
 • Særskatten for petroleum omgjøres til en kontantstrømskatt, satsene beholdes
 • Landbasert vindkraft påføres en avgift på 1 øre pr kWh
 • Grunnrenteskatten på vannkraft justeres for å samvirke med selskapsskatten
 • Konsernbidrag tillates til utenlandsk datterselskap med endelig underskudd
 • Formuesskatt:
  • Skattesats og bunnfradrag forblir uendret
  • Økt verdsettelsesrabatt for aksjer og driftsmidler mv.

 Vi venter fortsatt på:

 • «Googleskatt»
 • Skatteutvalgets vurderinger av helheten i skatte- og avgiftssystemet (kommer 1 november 2022)
 • Tidfesting av MVA på bygg, anlegg og verft

Skatteregler for næringslivet

Vis mer om Skatteregler for næringslivet

Skatteregler for privatpersoner

Vis mer om Skatteregler for privatpersoner

Omtalesaker

Vis mer om Omtalesaker