Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind styrker laget med tre nye partnere

Det er med glede vi ved inngangen til 2018 ønsker Ellen Schult Ulriksen, Andreas Vik og Andreas Rostveit velkommen som nye partnere i Haavind.

Det er med glede vi ved inngangen til 2018 ønsker Ellen Schult Ulriksen, Andreas Vik og Andreas Rostveit velkommen som nye partnere i Haavind.

Ellen  Schult Ulriksen er leder for Insolvens og Restrukturering i Haavind, og Andreas Vik er transaksjonsadvokat tilknyttet Corporate avdelingen. Fra Føyen-Torkildsen kommer Andreas Rostveit, og vil med sin erfaring innen entreprise og prosedyre styrke et allerede bredt og allsidig fagmiljø.

– Vi er i vekst og styrker våre team på viktige forretningsområder i Haavind, sier styreleder Johnny Johansen.

– I et team som kombinerer juridisk ekspertise med kommersiell forståelse i en rekke større prosjekter både i Norge og i utlandet blir Ellen Schult Ulriksen og Andreas Vik sentrale. Vi er svært stolte når vi lykkes med utviklingen av våre egne medarbeidere, sier leder for Corporate i Haavind Bjørn Olav Torpp.

– Haavind har et av landets aller sterkeste miljø innen entreprise og infrastruktur. Med Andreas Rostveit på laget styrker vi denne posisjonen ytterligere. Rekrutteringen av Andreas gjør at vi får en unik posisjon som samarbeidspartner for store offentlige byggherrer innen anleggssektoren, avslutter Johnny.

Ellen Schult Ulriksen
Ellen er leder for Insolvens og Restrukturering i Haavind og har bred erfaring med å bistå selskaper og kreditorer med finansiell restrukturering, sikring av kreditorinteresser og andre insolvensrelaterte problemstillinger. Hun er også tilknyttet Oslo byfogdembete som bostyrer og oppnevnes regelmessig som bostyrer i konkurs.

Andreas Vik
Andreas er en erfaren transaksjonsadvokat med særlig ekspertise innenfor oppkjøp, joint ventures og investeringer. Han bistår både PE fond, banker og industrielle aktører med transaksjoner og investeringer.

Andreas Rosveit
Andreas Rostveit er spesialist innen kontrakts- og entrepriserett. Han har solid erfaring med store infrastrukturprosjekter, og bistår både med kontraktsstrategi, prosjektoppfølging, forhandlinger og tvisteløsning. Andreas har prosedert et stort antall saker for domstolene og er en mye brukt foredragsholder.

Les også