Click continue to switch to the English version of our webpage.

Ny revisjon av Norsk fabrikasjonskontrakt – NF 15

Norsk fabrikasjonskontrakt (NF) er oppdatert i en ny 2015-versjon. NF 15 er den norske standard offshore fabrikasjonskontrakten hvor selskapet er ansvarlig for prosjektering. NF 15 er oppdatert i tråd med revisjoner av de andre norske offshorestandardkontraktene NTK 15 (EPC) og de tre versjonene av NTK Mod effektuert i juni og oktober 2015. Dette innebærer at den nåværende revisjonsrunden av NTK/NF-kontrakter er fullført. 

Norsk fabrikasjonskontrakt (NF) er oppdatert i en ny 2015-versjon, som ble signert denne uken. NF 15 er den norske standard offshore fabrikasjonskontrakten hvor selskapet er ansvarlig for prosjektering. NF 15 er oppdatert i tråd med revisjoner av de andre norske offshorestandardkontraktene NTK 15 (EPC) og de tre versjonene av NTK Mod effektuert i juni og oktober 2015. Dette innebærer at den nåværende revisjonsrunden av NTK/NF-kontrakter er fullført. 

I tillegg til at innholdet er endret på linje med NTK-standardene er NF 15 revidert med voldgift som tvisteløsningsordning i stedet for ordinær rettergang slik den forrige versjonen av kontrakten, NF 07, foreskrev.

Som beskrevet i våre tidligere artikler om emnet av revisjoner av NTK 15 MOD og NTK 15 inkluderer de viktigste endringene:

  • Plikten til å benytte standardkontraktene har blitt forlatt
  • Nødvendig med individuelle forhandlinger om sentrale vilkår som ansvarsbegrensning – mindre standardisering
  • Innføring av frist på 21 dager i stedet for «uten ugrunnet opphold»
  • Plikt for Leverandøren til å implementere skriftlige instruksjoner fra selskapet – hoppeplikt
  • En DVO anses utstedt hvis ikke selskapet har utstedt en VO eller DVO 21 dager etter mottak av VO
  • Utvidet risiko vedrørende Selskapets rammeavtaler for Leverandøren
  • Frivillig ordning med Prosjektintegrert megling (PRIME)

Les også