Click continue to switch to the English version of our webpage.

Norske kraftselskap må velge retning

Lave kraftpriser, store investeringer, ny teknologi og myndighetenes ønske om sammenslåing av nettselskaper krever at eierne av norske kraftselskaper tar overordnede veivalg.

Lave kraftpriser, store investeringer, ny teknologi og myndighetenes ønske om sammenslåing av nettselskaper krever at eierne av norske kraftselskaper tar overordnede veivalg.

Advokatene Aksel Tannum og Jøran Sandvik drøfter markedet og situasjonen for norske kraftselskap i forbindelse med et intervju i tidsskriftet Energi da Advokatfirmaet Haavind ble valgt til «Månedens selskap» (november 2015).

Alle de store prosjektene framover, både innen vann- og vindkraft og i nettutvikling, vil gi et press på leverandørsiden, høyere priser og knappere marginer i prosjektene
Aksel Tannum

Dette gjør risikoen for tvister større, og Haavind-partneren råder kraftselskapene til å være svært bevisste på hva slags kontraktsstrategi de velger. Altså tenke nøye gjennom valg av kontraktsformer og -strukturer, håndteringen i anbudsfasen og selve kontraktsgjennomføringen med varsling,konflikthåndtering og så videre.

Les hele saken her (faksimile fra Energi, utgave 11/2015)

Les også