Click continue to switch to the English version of our webpage.

Norges største kraftselskap danner J/V med ledende skogbruksselskap for å produsere biodrivstoff

Haavind har bistått Statkraft med utarbeidelse av en samarbeidsavtale med Södra vedrørende etablering av et felles selskap for fremtidig produksjon av biodrivstoff på tidligere Tofte cellulosefabrikk på Hurum, nå eid av Statkraft.

Haavind har bistått Statkraft med utarbeidelse av en samarbeidsavtale med Södra vedrørende etablering av et felles selskap for fremtidig produksjon av biodrivstoff på tidligere Tofte cellulosefabrikk på Hurum, nå eid av Statkraft.

Selskapet vil få navnet Silva Grønn Fuel AS, og vil være 49 prosent eid av Södra og 51 prosent eid av Statkraft. Biodrivstoff vil være et viktig bidrag for å nå nasjonale og internasjonale målsetninger om reduksjon i klimagassutslipp fra transportsektoren.

– Statkraft ser på biodrivstoff som et interessant område innen fornybar energi. Jeg tror samarbeidet med Södra vil bli et godt fundament for utvikling av prosjektet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

– Södra følger med stor interesse teknologiutviklingen og de forretningsmuligheter som ligger i utnyttelse av skogsråstoff til industriell produksjon av klimanøytralt drivstoff. Vi har også god erfaring fra tidligere samarbeid med Statkraft og ser frem til å forene de to selskapenes kompetanse og erfaring i dette prosjektet, sier konsernsjef Lars Idermark i Södra.

Södra er et konsern med en omfattende skogbruksvirksomhet og er en av de ledende produsentene av papirmasse, trevarer og bioenergi. Bedriften, som eies av 50 000 sørsvenske skogseiere, har 3500 ansatte og omsetter for 17 milliarder kroner. Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og det ledende kraftselskapet i Norge. Konsernet eier, produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme. Statkraft er en stor aktør i europeisk krafthandel og har 3700 medarbeidere i over 20 land.

Les også