Håkon Bleken

Partner

+47 924 49 047

3656b0e8e238daf309f

Last ned vCard

bleken_haakon

Håkon Bleken er spesialisert innen tvisteløsning med særlig fokus på kontrakt, IPR og Energi (grønn).

Håkon går jevnlig i retten og har omfattende erfaring med tvisteløsning som prosedyreadvokat for alminnelige domstoler og i voldgift. Han har også dommererfaring (lagmannsretten/voldgift). Håkon har møterett for Høyesterett og har nylig prosedert saker innenfor områdene kontrakt/energi, IPR/varemerke og kontrakt/Den europeiske menneskerettskonvensjon for vår høyeste domstol.

Chambers Europe: Sources say that “he is a strong litigator and an excellent lawyer”

Håkon representerer både norske og internasjonale klienter og jobber like godt på engelsk som på norsk. Han har god erfaring med såkalt «cross border litigation» og prosessuelle utfordringer knyttet til grenseoverskridende prosesser.

Håkon arbeider også med rådgivning innenfor kontraktsretten både når det gjelder kontraktinngåelse og i misligholdstilfeller. Han har betydelig erfaring med kontrakter på transaksjonsområdet og i grenseland mot selskapsretten.

https://haavind.no/content/uploads/2019/03/Haakon.jpg
Chambers & Partners

“An experienced patent litigator, primarily assisting clients within the pharmaceutical and chemicals industries.”

Chambers & Partners Europe 2019

Kompetanse

Utdanning og erfaring

 • 1993 -
  Advokatfirmaet Haavind (tidligere Hauge & Co.)
 • 1991 - 1993
  Lagdommer, Frostating lagmannsrett
 • 1987 - 1991
  Privatpraktiserende advokat, Stjørdal
 • 1985 - 1987
  Dommerfullmektig, Stjør- og Verdal tingrett
 • 1984 - 1985
  Førstekonsulent Justisdepartementet, Lovavdelingen
 • 1984
  Cand. jur, UiO

Publikasjoner

 • 2010
  Ekvivalens i norsk patentrett NIR. Nordiskt immateriellt rättsskydd. - Årg. 79, h. 2 (2010)