Click continue to switch to the English version of our webpage.

Lov om bærekraftig finans trer i kraft 1. januar 2023

Er du forberedt?

Lov om bærekraftig finans gjennomfører EUs taksonomiforordning og offentliggjøringsforordning (SFDR) som gjelder som norsk rett fra 1. januar 2023. Kapitalforvaltere og finansrådgivere får forpliktelser allerede fra ikrafttredelse, mens store foretak burde forberede seg så rapporteringen for 2023 blir som ønsket.

Kapitalforvaltere (forsikringsforetak, pensjonsforetak, fondsforvaltere og foretak som yter porteføljeforvaltning) må blant annet ta en beslutning om de tar hensyn til bærekraft i forvaltningen, og utarbeide og offentliggjøre retningslinjer for dette, og kundene skal gis tilstrekkelig informasjon. Videre må det vurderes om de finansielle produktene (forsikringsbaserte investeringsprodukter, pensjonsprodukter, fond og porteføljer) skal klassifiseres som grønne (artikkel 9) eller lysegrønne (artikkel 8), eller om de ikke skal klassifiseres. Avhengig av klassifiseringen må kapitalforvalterne gjøre særskilte endringer i dokumentasjonen for produktene. Disse forpliktelsene gjelder fra 1. januar 2023.

Se tidligere nyhet om forpliktelsene for kapitalforvalterne

Finansrådgivere (foretak som yter forsikrings- eller investeringsrådgivning) må blant annet ta en beslutning om de tar hensyn til bærekraft i rådgivningen, og utarbeide og offentliggjøre retningslinjer for dette, og kundene skal gis tilstrekkelig informasjon. Disse forpliktelsene gjelder fra 1. januar 2023.

Se tidligere nyhet om forpliktelsene for finansrådgivere

Store foretak (banker, forsikringsforetak eller noterte foretak, med minst 500 ansatte, og enten balanse på MEUR 20 eller omsetning på MEUR 40) må blant annet vurdere om aktivitetene oppfyller kriteriene i taksonomien og rapportere nøkkeltall i årsrapporten. Disse forpliktelsene gjelder først for årsrapporten for 2023, men foretakene burde allerede nå gjøre nødvendige endringer i virksomheten for å kunne rapportere de nøkkeltallene som ønskes.

Se tidligere nyhet om forpliktelser for store foretak

Haavinds ESG-team er tilgjengelige for en uforpliktende prat om forpliktelsene etter det nye regelverket, ta kontakt!

Advokatfirmaet Haavinds ESG-team jobber aktivt med regelverket for bærekraftig finans, og består av eksperter fra forskjellige juridiske fagområder. Vi bistår våre klienter med å navigere i den fremvoksende rettstilstanden nasjonalt og internasjonalt på områder som investering, rapportering og strategi. Vi hjelper våre klienter med å løse problemer og med å forutse risiko, samtidig som vi bidrar med å avdekke forretningsmuligheter som følger i kjølvannet av det tiltagende søkelyset på ESG. Våre advokater er strategiske sparringpartnere og rådgivere til klienter i alle bransjer. De yter bistand til å manøvrere i et komplekst nett av regler på tvers av ulike jurisdiksjoner, samt økende bransjeledelse og regulatorisk kontroll.

Se mer informasjon om vår omfattende kompetanse på ESG

Kontakt oss

Les også