Personvern

Den teknologiske utviklingen og globaliseringen gir nye forretningsmuligheter. Omfanget av dataene som samles inn, analyseres og deles har økt dramatisk. For mange virksomheter er persondata sentrale verdier i dagens digitale økonomi.

Vi hjelper våre kunder med å ta en strategisk og forretningsmessig tilnærming til bruk av persondata i et komplekst rettslig landskap. 

Haavind har et sterkt fagmiljø og flere advokater som har arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet i mer enn 10 år. Vi har en bred bransje- og teknologierfaring og er opptatt av å gi praktiske og gode råd. 

Digital strategi, disruptiv innovasjon, Internet of things, VR, robotics (RPA) og s.k. delingsøkonomi – vi er med og gir råd. 

Vårt tverrfaglige team har bistått flere av de største selskapene i Norge og noen av verdens ledende teknologiselskaper i personvernspørsmål, og vi har kunder i nesten alle bransjer, inkludert IT, telekom, finansielle tjenester, statlige sektorer, detaljhandel, produksjon, media og helsevesenet. Våre advokater har solid erfaring fra industrielle virksomheter og er dermed i stand til å bedre forstå de underliggende forretningsmessige mulighetene og utfordringene. Våre advokater deltar aktivt i nasjonale og internasjonale fag- og bransjefora og er oppdatert på trender i bransjen. 

Vi bistår med

  • Rådgivning og bistand ved lansering av nye tjenester, applikasjoner og produkter – vi kan bistå i hele prosessen og sørge for at kravene til privacy by design ivaretas 
  • Bistand ved markedsføring mot forbrukere og grensegangen mot personvern, blant annet markedsføring i digitale kanaler, bruk av personprofiler etc. 
  • Rådgivning og bistand på personvernspørsmål knyttet til «Internet of Things», skytjenester, SaaS og kompliserte IT prosjekter 
  • Bistand til nasjonale og internasjonale konserner ved etablering av systemer og overføring av personopplysninger på tvers av selskaper og landegrenser 
  • Binding corporate rules (BCR) og EU model/clauses 
  • Databehandleravtaler og samtykkeerklæringer 
  • Utarbeidelse av personvernpolicy, cookiepolicy og lignende 
  • Etablering av interne rutiner og internkontroll og veiledning i krav til informasjonssikkerhet 
  • Meldinger og konsesjonssøknader til Datatilsynet 

Relevant innsikt