Click continue to switch to the English version of our webpage.

Personvern

Den teknologiske utviklingen og globaliseringen gir nye forretningsmuligheter. Omfanget av dataene som samles inn, analyseres og deles har økt dramatisk. For mange virksomheter er persondata sentrale verdier i dagens digitale økonomi.

Vi hjelper våre kunder med å ta en strategisk og forretningsmessig tilnærming til bruk av persondata i et komplekst rettslig landskap. 

Haavind har et sterkt fagmiljø og flere advokater som har arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet i mer enn 10 år. Vi har en bred bransje- og teknologierfaring og er opptatt av å gi praktiske og gode råd. 

Digital strategi, disruptiv innovasjon, Internet of things, VR, robotics (RPA) og s.k. delingsøkonomi – vi er med og gir råd. 

Vårt tverrfaglige team har bistått flere av de største selskapene i Norge og noen av verdens ledende teknologiselskaper i personvernspørsmål, og vi har kunder i nesten alle bransjer, inkludert IT, telekom, finansielle tjenester, statlige sektorer, detaljhandel, produksjon, media og helsevesenet. Våre advokater har solid erfaring fra industrielle virksomheter og er dermed i stand til å bedre forstå de underliggende forretningsmessige mulighetene og utfordringene. Våre advokater deltar aktivt i nasjonale og internasjonale fag- og bransjefora og er oppdatert på trender i bransjen. 

Vi bistår med

  • Rådgivning og bistand ved lansering av nye tjenester, applikasjoner og produkter – vi kan bistå i hele prosessen og sørge for at kravene til privacy by design ivaretas 
  • Bistand ved markedsføring mot forbrukere og grensegangen mot personvern, blant annet markedsføring i digitale kanaler, bruk av personprofiler etc. 
  • Rådgivning og bistand på personvernspørsmål knyttet til «Internet of Things», skytjenester, SaaS og kompliserte IT prosjekter 
  • Bistand til nasjonale og internasjonale konserner ved etablering av systemer og overføring av personopplysninger på tvers av selskaper og landegrenser 
  • Binding corporate rules (BCR) og EU model/clauses 
  • Databehandleravtaler og samtykkeerklæringer 
  • Utarbeidelse av personvernpolicy, cookiepolicy og lignende 
  • Etablering av interne rutiner og internkontroll og veiledning i krav til informasjonssikkerhet 
  • Meldinger og konsesjonssøknader til Datatilsynet 

Relevant innsikt