Informasjonsteknologi

Siden 80-tallet har vi vært en sentral aktør i IT-markedet og er rådgiver i de største prosjektene innen IT og Business Process Outsourcing (ITO/BPO) og M&A i IT-sektoren.

En stor andel av prosjektene går over landegrensene og vi jobber da sømløst med vårt nettverk av internasjonale samarbeidspartnere. Vi kan tilby en unik bransjeforståelse og flere av våre advokater har omfattende industriell kompetanse fra ledende aktører i bransjen, både på kunde- og leverandørsiden. 

Vi deltar aktivt i nasjonale og internasjonale fag- og bransjefora, holder kurs og seminarer og er til enhver tid oppdatert på utviklingen nasjonalt og internasjonalt. 

Våre erfarne advokater, med sin faglige tyngde, gir kundene juridiske og forretningsmessige råd med bransjeforståelse og teknisk kompetanse.

Vi bistår

Kjøpere med

 • Strategisk rådgivning, utarbeidelse, forhandling og implementering av komplekse kontrakter for outsourcing av IT og andre forretningsprosesser (BPO) 
 • Skytjenesteavtaler 
 • Regulatoriske forhold (bl.a. innen personvern og datasikkerhet) 
 • Systemanskaffelser 
 • Utviklingsprosjekter 
 • Programlisensiering 
 • Tvister 
 • Reforhandling av kontrakter 

Leverandører med

 • Strategisk rådgivning og gjennomføring av oppkjøps-, fusjons-, samarbeids- og salgsprosesser 
 • Optimalisering på inntektssiden gjennom strategisk rådgivning, utarbeidelse og tilpasning av tjeneste- og lisensavtaler, distribusjons- og partneravtaler 
 • Sikring av immaterielle verdier 

Relevant innsikt