Click continue to switch to the English version of our webpage.

Eiendomstransaksjon

Vi har bred erfaring med tilrettelegging for, og gjennomføring av, kjøp og salg av næringseiendom, og har bistått både norske og utenlandske aktører i flere av landets største eiendomstransaksjoner de senere år.

Vi er et tverrfaglig team med spisskompetanse innen hele spekteret av relevante fagområder for eiendomstransaksjoner. Vårt team bistår løpende flere av de ledende aktørene i norsk eiendomsbransje.

I tillegg til høy juridisk kompetanse, har vi god kommersiell forståelse og er opptatt av å skape løsninger som gir verdi for kunden. Vårt team har omfattende erfaring med arbeid mot store eiendomsporteføljer. Denne erfaringen har også lagt grunnlaget for utvikling av effektive arbeidsprosesser for løpende oppfølging av kunder med et bredt spekter av behov. 

Very solution oriented and pragmatic in contract negotiations. Quick responses and in-depth market understanding. Cover all aspects of real estate deals, e.g. VAT, tax issues, mergers and demergers etc, and hence offer the “full package.

Legal 500, 2022

Vi bistår med

  • Forberedelse av salgsprosesser, herunder optimalisering av transaksjsonsstruktur og kvalitetssikring av salgsmateriell 
  • Utforming og kvalitetssikring av bud/aksept 
  • Kontraktsforhandlinger 
  • Juridisk due diligence 
  • Finansiering 
  • Etablering av kjøpsstrukturer/selskapsstruktur 
  • Optimalisering av skatt og avgiftsforhold 
  • Gjennomføring av transaksjonen – oppgjør 
  • Leiekontrakter 
  • Kontaktpersoner 

Relevant innsikt