Click continue to switch to the English version of our webpage.

Eiendomsutvikling

Vi har bred erfaring med tilrettelegging for, og gjennomføring av, kjøp og salg av næringseiendom, og har bistått både norske og utenlandske aktører i flere av landets største eiendomstransaksjoner de senere år.

En betydelig del av eiendomsavdelingens arbeid er rettet mot utviklingsarealer og infrastruktur i form av direkte rådgivning innen strukturering av prosjekter, plan- og bygningsrett, ekspropriasjonsrett, tingsrett og kjøp- og salg av utviklingseiendommer. 

Vårt tverrfaglige team har stor erfaring med strukturering og organisering av større samarbeidsprosjekter/joint ventures og utforming av avtaleverk i denne forbindelse.  

Erfaringsområdene omfatter videre arealplanlegging, utbyggingsavtaler, prosjektering og utbygging av nye tiltak etter plan- og bygningslovgivningen, ekspropriasjon og skjønn. 

Vi er anerkjent for å ha ledende fagkompetanse innen spørsmål om eiendomsrett og grenser, servitutter, naborett, tomtefeste, jordskifte, løsningsretter, seksjonering og strukturering av kombinerte sameier, og andre former for rettighetsstrukturer. Vi har også omfattende erfaring med oppfølging av leieforhold for store eiendomsbesittere, herunder også med kontraktsforhandlinger og -utforming. Flere av avdelingens advokater har også bred erfaring fra rettsprosesser knyttet til de ovennevnte rettsområder. 

Denne helhetlige kompetansen innen samtlige potensielle sider av et utviklingsprosjekt, gjør at vi skiller oss ut fra konkurrentene. 

Very solution oriented and pragmatic in contract negotiations. Quick responses and in-depth market understanding. Cover all aspects of real estate deals.

Legal 500 2022

Vi bistår med

  • Strukturering av eierskap – risikostyring 
  • Skatte- og avgiftsmessig tilrettelegging 
  • Eiendomsorganisering (seksjonering, deling m.v.) 
  • Regulering, plan- og bygningsrettslige problemstillinger 
  • Eiendomsrett og grenser, bruksrettigheter, naboforhold etc. 
  • Ekspropriasjon og skjønn 
  • Samferdsel; vei- og jernbaneutbygging 
  • Infrastruktur (vei-, vann og avløp) 
  • Utbyggings- og opsjonsavtaler 
  • Miljø og forurensing 

Relevant innsikt