Click continue to switch to the English version of our webpage.

Klage til ESA over ny lovgivning om innleie fra bemanningsforetak

Norge har fra 1. april 2023 innført nye regler i arbeidsmiljøloven, som forbyr virksomheter å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak til arbeid av midlertidig karakter. Lovgivningen skaper en rekke utfordringer for innleiere og utleiere og også for staten.


Partner Sten Foyn og advokat Andrea Johanne Telle har sendt inn en klage til EFTAs overvåkningorgan (ESA) på vegne av to klienter. I klagen anfører de at de nye lovreglene bryter både med EUs vikarbyrådirektiv (2008/104) og prinsippene om fri bevegelighet for tjenester etter EØS-avtalen. ESA har åpnet sak mot Norge og har stilt en rekke kritiske spørsmål.

Det blir spennende å følge (opp) denne saken, som kan ha virkninger for et stort antall virksomheter i Norge!

Les også