Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavinds samfunnsansvar: Rettsikkerhet for barn og unge

Den 30. juni signerte Haavind en samarbeidsavtale med Barnas jurist og Gatejuristen som gir dem muligheten til i langt større grad kunne tilby sine klienter gratis bistand i saker som går for domstolene. Gatejuristen har gjennom 11 år, og flere tusen saker, gitt gratis rettshjelp. De vet at det ikke hjelper å ha rett dersom man ikke får rett.

Den 30. juni signerte Haavind en samarbeidsavtale med Barnas jurist og Gatejuristen. Takket være dette rykende ferske samarbeidet kan Barnas jurist og Gatejuristen nå i langt større grad tilby sine klienter gratis bistand i saker som går for domstolene. Gatejuristen har gjennom 11 år, og flere tusen saker, gitt gratis rettshjelp. De vet at det ikke hjelper å ha rett dersom man ikke får rett.

Haavind yter jevnlig bistand pro bono til personer, ideelle organisasjoner og virksomheter som har særskilt behov for det. Det største vendepunktet i vårt samfunnsengasjement inntraff da vi i 2014 og 2015 representerte 4 år gamle Maria, med kenyansk mor. Utlendingnemda (UNE) ville utvise moren til Maria til Kenya, til tross for at fireåringen er norsk statsborger. Høyesterett satte til slutt ned foten og kjente UNEs vedtak ugyldig.

Maria og moren hennes fikk bli i Norge. Saken ble prosedert av vår anerkjente prosedyreadvokat Rasmus Asbjørnsen. «Mariasaken vekket et engasjement i meg» forteller Asbjørnsen. «Når Haavind representerer barn og unge, en svært sårbar gruppe i samfunnet, bidrar vi til noe viktig. Jeg er derfor svært glad for at takket være Haavinds bidrag alene kan Barnas jurist tilby sine klienter mer enn 750 timer med juridisk bistand. Det monner» avslutter Asbjørnsen.

Det er ikke bare Asbjørnsen som er engasjert i Haavinds samfunnsansvar. På vegne av våre advokater som er spesialister innenfor prosedyre er det Pål Martin Abell, nyutnevnt Assosiert partner i Haavind, som leder samarbeidet med rettshjelpstiltakene. «Vi ser frem til å bistå rettshjelpsvirksomhetene. Sammen kan vi bidra til at flere personer får sine grunnleggende rettigheter oppfylt og dermed bedre levekår» sier han.

«Vi er stolte over å få Haavind med som samarbeidspartner. Dette samarbeidet bringer oss et steg videre og gjør oss i stand til å nå ut til flere av samfunnets mest sårbare, samtidig som vi med Haavind på laget styrker vår kapasitet til å gi juridisk bistand av høy kvalitet i saker som går for domstolene» sier Cathrine Moksness, leder for Barnas jurist og Gatejuristen.

Les mer om Barnas jurist og Gatejuristen

Les også