Click continue to switch to the English version of our webpage.

Naturfarer og ulykker

Naturen i Arktis er vakker, men ikke uten risiko. Ferdsel, opphold og virksomhet på Svalbard skjer på naturens premisser.

Når det går fryktelig galt

I den tiden Haavind har arbeidet på Svalbard har flere alvorlige skredhendelser rammet turister og lokale, hendelser som involverer isbjørn, ulykker til sjøs og på land. Når ulykker intreffer, oppstår det spørsmål og vurderinger av ansvarsforhold.

Vi har bistått i slike saksforhold i over 20 år. Den første saken vi ble involvert i, var den fatale ulykken på Petermannbreen 20. mars 2001. Den alvorligste var skredet i Lia 19. desember 2015.

I gruvevirksomhet har det også vært ulykker, blant annet brannen i Svea Nord i 2005. Her bisto vi i det som var norgeshistoriens største erstatningskrav etter brann i Norge.

Den siste tiden har vi bistått med vurderinger etter storbrannen i vei 232.

Kontakt oss