Etableringen og organiseringen av Longyearbyen Lokalstyre

En virksomhet blir formelt til

Haavind har bistått Longyearbyen Lokalstyre med organisering og rammevilkår i lengre tid før den formelle etableringen 1. januar 2002. I etableringen overtok Longyearbyen Lokalstyre alle aksjene i Svalbard Samfunnsdrift ASS (SSFD) fra staten.

Siden den gang har vi bistått med overtagelse av Longyearbyen Skole fra staten, overgangen fra SSD til Bydrift Longyearbyen AS som i 2008/2009 opphørte. I 2014 ble all virksomhet organisert Longyearbyen Lokalstyre som kommunale etater/avdelinger.

Overdragelsen av Svalbard Energi

I 2021 gikk Longyearbyen Lokalstyre og Store Norske Spitsbergen kulkompani A (SNSK) sammen om etableringen av Svalbard Energi AS med overdragelse av energiverket til Svalbard Energi AS i 2022.

Videre bistår vi nå med problemstillinger vedrørende ny energiforsyning i Longyearbyen.

Kontakt oss