Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind i dagens jus-bilag i Finansavisen

Haavinds advokater Arve Martin Bjørnvik, Johnny Johansen og Mikal Brøndmo er intervjuet i siste nummer av Jus-bilaget til Finansavisen. Haavind har investert i en egen voldgiftssal som har vært flittig brukt under de voldgiftssakene som selskapet har vært part i.

Haavinds advokater Arve Martin Bjørnvik, Johnny Johansen og Mikal Brøndmo er intervjuet i siste nummer av Jus-bilaget til Finansavisen. Haavind har investert i en egen voldgiftssal som har vært flittig brukt under de voldgiftssakene som selskapet har vært part i.

Det er særlig innen kontraktsrett – og da mest innenfor bygg og anlegg og offshoreindustrien – at voldgift er stadig økende, men også innen andre områder som patent og varemerke, samt IT ser advokatene stadig mer bruk av voldgift i følge Finansavisen.

Et økende antall saker går til voldgift, og omfanget av sakene blir stadig større. Haavind har bygget en eget voldgiftssal for å ligge i forkant av utviklingen og ha hensiktsmessige lokaler i umiddelbart nærhet.

Vi har nylig gjennomført en av Norges største voldgiftssaker i våre lokaler, og tilgang til en slik sal var en veldig stor fordel, legger partner Johnny Johansen til.

Les også