Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind har bistått Sporveien i omfattende statsstøttesak for EFTA-domstolen

Den 20. mars 2015 satte EFTA-domstolen punktum for en svært langvarig sak om statsstøtte til kollektivtransport i Oslo.

Den 20. mars 2015 satte EFTA-domstolen punktum for en svært langvarig sak om statsstøtte til kollektivtransport i Oslo.

Gjennom EFTA-domstolens avgjørelse ble to vedtak fra EFTAs overvåkingsorgan ESA, fra hhv. 2012 og 2013, stående. ESAs vedtak fastslår at Sporveien ikke har mottatt ulovlig statsstøtte for å tilby kollektivtransport i Oslo. EFTA-domstolen avgjorde at ekspressbuss-selskapet Konkurrenten.no ikke hadde rettslig interesse i å fremme sak med krav om opphevelse av ESAs vedtak for EFTA-domstolen, fordi tilskuddene til Sporveien ikke kunne ha noen innvirkning på Konkurrenten.no’s virksomhet.

Sporveien intervenerte i saken for EFTA-domstolen til støtte for ESA. Sporveien ble bistått av Haavind ved advokatene Rasmus Asbjørnsen og Anne Beate Saga Hammerstad.

ESAs undersøkelser startet opp allerede i 2006 etter klage fra Konkurrenten.no, som hevdet at Sporveien hadde mottatt ulovlig støtte gjennom årlig tilskudd til busstransport i Oslo, og ved kapitaltilførsel for å dekke underdekning i pensjonsordningen til Sporveien. ESAs første vedtak som følge av denne klagen ble opphevet av EFTA-domstolen i 2011, og ESA gjorde derfor grundigere undersøkelser av klagen. På bakgrunn av de nye undersøkelsene konkluderte ESA i 2012 med at ikke det forelå ulovlig statsstøtte. I 2011 fremmet Konkurrenten.no en ny klage over andre støttetiltak, blant annet garantier og lån til infrastruktur for trikk og t-bane. ESA konkluderte etter undersøkelse av disse tiltakene i 2013 at det heller ikke her forelå ulovlig statsstøtte. I august 2013 brakte Konkurrenten.no vedtakene inn for EFTA-domstolen med krav om at vedtakene skulle oppheves, men dette ble da altså avvist av EFTA-domstolen.

Saken har vært svært omfattende. Den gjelder betydelige beløp, og er svært viktig for Sporveiens virksomhet og rammebetingelser. Haavind har bistått Sporveien i saken siden 2011; både i første runde i EFTA-domstolen, under ESAs saksbehandling i 2011-2013 og etter at saken ble brakt inn på ny for EFTA-domstolen i 2013. EFTA-domstolens avgjørelse betyr at ESA vedtak i saken blir stående, og at støtten til Sporveien er lovlig. Avgjørelsen er publisert på EFTA-domstolens nettsider.

Les også