Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind har bistått Fontavis med kjøp av OBOS Energi

Fontavis er en spesialisert sveitsisk fondsforvalter innen energi og infrastruktur. De inngår i Swiss Life Asset Managers og forvalter mer enn 1 milliard euro.

Fontavis er en spesialisert sveitsisk fondsforvalter innen energi og infrastruktur. De inngår i Swiss Life Asset Managers og forvalter mer enn 1 milliard euro.

Gjennom tre fond har det sveitsiske selskapet investert i tilsammen 24 selskaper innen vannkraft, vindkraft, strømnett, fjernvarme, solkraft, gjenvinning og annen infrastruktur.

I forbindelse med denne betydelige transaksjonen, endrer OBOS Energi navn til FORTE Vannkraft AS. Kraftverkene i drift og under bygging for 2020 har en samlet forventet årlig produksjon på 333 gigawattimer (GWh), ifølge OBOS, og selskapet har et stort antall kraftverk som ligger an til å bygges ut de neste årene. Fontavis vil fortsette arbeidet med å utvikle porteføljen sammen med den eksisterende organisasjonen.

Ansvarlige partnere Bård Sandstad og Aksel Tannum i Haavind, kommenterer:

«Det har vært en glede å bistå Fontavis, og jobbe med selskapets svært dyktige investeringsteam i denne spennende transaksjonen. Vi ser frem til den videre utviklingen og Fontavis sine planer om ekspansjon i det voksende markedet knyttet til energi og infrastruktur»

Close up of rushing river water in Loom Norway

Kontakt oss

Les også