Haavind har bistått Fontavis med kjøp av OBOS Energi

Fontavis er en spesialisert sveitsisk fondsforvalter innen energi og infrastruktur. De inngår i Swiss Life Asset Managers og forvalter mer enn 1 milliard euro.

Fontavis er en spesialisert sveitsisk fondsforvalter innen energi og infrastruktur. De inngår i Swiss Life Asset Managers og forvalter mer enn 1 milliard euro.

Gjennom tre fond har det sveitsiske selskapet investert i tilsammen 24 selskaper innen vannkraft, vindkraft, strømnett, fjernvarme, solkraft, gjenvinning og annen infrastruktur.

I forbindelse med denne betydelige transaksjonen, endrer OBOS Energi navn til FORTE Vannkraft AS. Kraftverkene i drift og under bygging for 2020 har en samlet forventet årlig produksjon på 333 gigawattimer (GWh), ifølge OBOS, og selskapet har et stort antall kraftverk som ligger an til å bygges ut de neste årene. Fontavis vil fortsette arbeidet med å utvikle porteføljen sammen med den eksisterende organisasjonen.

Ansvarlige partnere Bård Sandstad og Aksel Tannum i Haavind, kommenterer:

«Det har vært en glede å bistå Fontavis, og jobbe med selskapets svært dyktige investeringsteam i denne spennende transaksjonen. Vi ser frem til den videre utviklingen og Fontavis sine planer om ekspansjon i det voksende markedet knyttet til energi og infrastruktur»

Close up of rushing river water in Loom Norway

Kontakt oss

Les også