Haavind bistår BlackRock og Stadtwerke München i vindkraftoppkjøp

Team Haavind har hatt nøkkelroller i begge vindpark-transaksjonene som har blitt sluttført i sommer

Team Haavind har hatt nøkkelroller i begge vindpark-transaksjonene som har blitt sluttført i sommer

  • BlackRock; vi har bistått BlackRock i oppkjøpet av 100% av aksjene i Tellenes vindpark, som skal bygges i Rogaland, med alle tilknyttede kontrakter inkludert EPC og turbinkontrakter. Når vindparken er i produksjon, etter planen i 2017, vil den være den største vindparken i drift i Norge. Haavind har ledet den norske advokatbistanden for BlackRock, og har samarbeidet tett med Orrick, som har ledet bistanden og har håndtert alle juridiske aspekter uten norsk tilsnitt. Det har også vært andre advokatfirma involvert
  • Stadtwerke München (SWM); vi har, som eneste norske advokatfirma, bistått SWM i oppkjøpet av 60% av Austri Raskiftet vindpark, som skal bygges i Hedmark, med alle relaterte kontrakter inkludert aksjonæravtaler, EPC og turbinkontrakter.

Haavind har den fulle bredden av ekspertise som er nødvendig for å lykkes med slike komplekse prosjekter; fra spisskompetanse innen oppkjøp (M&A), forhandlinger og prosjektledelse til bransjekunnskap og juridisk tyngde innenfor energi, landrettigheter, konsesjons- og reguleringsspørsmål, skatt, bank/finans og EPC-kontrakter. I tillegg har vi fordelen av å kunne trekke på erfaringer fra håndteringen av lignende store prosjekter fra tidligere. Team Haavind har vært ledet av Jøran Sandvik og Kjetil Hardeng i begge oppkjøpene.

Les også om saken på Legal Monitor.

Kontakt oss

Les også