Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind bistår Axactor med rettet emisjon på NOK 598 millioner og etablering av investeringssamarbeid med Geveran Trading

Haavind rådgiver til Axactor i forbindelse med investeringssamarbeid med Geveran.

Haavind rådgiver til Axactor i forbindelse med investeringssamarbeid med Geveran.

Haavind bistår Axactor AB (publ) med en rettet emisjon på NOK 598 millioner som skal finansiere Axactors egenkapitalbidrag til etableringen av et porteføljeinvesteringsselskap som skal etableres sammen med Geveran Trading Co. Limited, et selskap som indirekte kontrolleres av John Fredriksen. Etableringen av investeringssamarbeidet vil sikre EUR 300 millioner i investeringskapasitet.

Børsmeldinger fra Axactor:

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=432568

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=432569

Kontakt oss

Les også