Click continue to switch to the English version of our webpage.

Webinar om investeringstjenester

27
jun

Program

  • ESMAs nye retningslinjer for egnethetsvurderinger, godtgjørelsesordninger og produkthåndtering
  • Finanstilsynets oppdaterte risikovurdering av hvitvasking
  • Finanstilsynets pålegg knyttet til feilinnføring av utenlandske aksjer i VPS
  • Organisering av verdipapirforetak som hovedmann i indre selskap
  • Forslaget om å utvide området for ytelse av investeringstjenester fra foretak utenfor EU/EØS