Click continue to switch to the English version of our webpage.

Velkommen til fast Haavind-brunsj om arbeidsrett

Haavinds arbeidsrettsadvokater vil hver første torsdag i måneden holde møte for våre kunder og samarbeidspartnere. Her vil du bli oppdatert om siste nytt på jussen, og få presentert og diskutert aktuelle problemstillinger innenfor HR og arbeidsrett. Fast tidspunkt for de digitale møtene blir den første torsdagen i måneden mellom 10 og 11.

Haavinds arbeidsrettsadvokater vil hver første torsdag i måneden holde møte for våre kunder og samarbeidspartnere. Her vil du bli oppdatert om siste nytt på jussen, og få presentert og diskutert aktuelle problemstillinger innenfor HR og arbeidsrett. Fast tidspunkt for de digitale møtene blir den første torsdagen i måneden mellom 10 og 11.

Vi begynner allerede neste torsdag, 8. oktober, fra kl. 10.00 til kl. 11.00 I tillegg til siste nytt på arbeidsrettsfronten, vil tema være krav til varslingsreglement og råd om hvordan slike reglementer best kan utformes.

Møtene vil bli holdt digitalt på Zoom. Du kan allerede nå legge inn de kommende møtene i din kalender ved å melde deg på ved å klikke på datoene over.

Vi tar forbehold om endring av tema hvis det dukker opp andre aktuelle saker eller problemstillinger. Dette vil i så fall bli formidlet til alle inviterte i forkant av møtet.

Kontakt oss

Les også