Click continue to switch to the English version of our webpage.

Unngå #appfail

Tåler dine brukervilkår å bli lest opp? Den 24. og 25. mai leste Forbrukerrådet opp brukervilkårene og personvernerklæringene til appene på en «vanlig» telefon i deres appfail kampanje. Vår egen Kari Gimmingsrud bidro til opplesningen.

Tåler dine brukervilkår å bli lest opp? Den 24. og 25. mai leste Forbrukerrådet opp brukervilkårene og personvernerklæringene til appene på en «vanlig» telefon i deres appfail kampanje. Vår egen Kari Gimmingsrud bidro til opplesningen.

Tar dine brukervilkår hensyn til brukerens personvern? Imøtekommer ditt design dagens krav til beskyttelse av data? Forbrukerrådet sitter nå og leser opp brukervilkår og personvernerklæringer til kjente og vanlige apper.

Vår egen Kari Gimmingsrud leste opp og bidro til appfail kampanjen.

Vi er opptatt av å hjelpe våre kunder unngå appfail og oppfordrer til å være transparente og implemente «privacy by design». Kommersiell bruk av persondata er fullt mulig dersom brukeren forstår og aksepterer hvorfor data samles inn og hva de brukes til.

Kontakt oss

Les også