Vi styrker laget med nye partnere

Vi er svært stolte over å ønske fem nye partnere velkommen, samtlige fra egne rekker

Vi runder av et fantastisk år med å ønske fem nye partnere velkommen.

Fra egne rekker, i noen av landets fremste og største fagmiljø, er det gledelig å ønske velkommen fem nye partnere. Etter et år med høy aktivitet og en rekke spennende saker, styrker vi teamet og forbereder oss på nye utfordringer.

På hver sin måte tilfører de nye partnerne kompetanse og erfaring inn i partnerskapet i Haavind, og vil bidra til å skape merverdi for kundene våre i tiden fremover.

I et år med vekst på flere områder, er det svært gledelig å ønske fem nye partnere velkommen. For oss er det også ekstra hyggelig at opprykkene kommer fra egne rekker. Styreleder Johnny Johansen

Partnere Advokatfirmaet Haavind
Partnere Advokatfirmaet Haavind

Våre fem nye partnere

Fra venstre på bildet

Vebjørn Krag Iversen
Vebjørn sin allsidige og erfaringsrike kunnskap om immaterialrett (IPR) og markedsføringsrett har kommet en rekke store norske og internasjonale kunder til gode. Vebjørn er rådgiver innenfor en rekke områder tilknyttet fagfeltet, og prosederer jevnlig for domstolene. Vebjørn anses som en svært kompetent strategisk rådgiver, og er også en viktig del av Haavinds solide team innenfor teknologi.

Pål Martin Abell
Pål Martin arbeider med store og komplekse rettssaker, særlig innenfor energi, fast eiendom og kontraktsrett, og inngår i vårt store og erfaringsrike prosedyreteam. Han har lang erfaring fra store voldgifts- og skjønnssaker, og har møterett for Høyesterett. Vi er veldig glade for også å inkludere Pål Martin i partnerskapet i Haavind.

Terese Negaard Sørli
Terese er ny partner i Haavinds høyt rangerte eiendomsteam, med ekspertise innenfor plan- og bygningsrett og ekspropriasjon. Med mange års erfaring fra bransjen har Terese blitt svært kompetent og håndterer komplekse eiendomssaker og bidrar inn i flere større utviklingsprosjekter. Både private og offentlige kunder har hentet på hennes kunnskap og erfaring.

Jøran Sandvik
Kundene berømmer Jøran sin nærhet til, og kunnskap om, kraft- og energibransjen. Med lang erfaring fra bransjen, har han hatt en sentral rolle i en rekke av de største energitransaksjonene i Norge de senere år. Jøran er en viktig bidragsyter til energiteamet, med sin inngående kunnskap om offentlig regulering av sektoren.

Herman Roksund
Herman er medlem av eiendomsteamet og spesialisert innen næringseiendom og eiendomstransaksjon. Med sin solide erfaring innenfor fast eiendoms rettsforhold, selskapsrett og avtalerett har Herman blitt en sentral samarbeidspartner for eiendomsaktører. Eiendomstransaksjoner og rådgivning knyttet til eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling og næringsleie, er blant Hermans ekspertiseområder. Kunder beskriver ham som grundig, kunnskapsrik og kommersielt orientert.

Les også