Jøran Sandvik

Partner

+47 400 66 700

43d40f5c76587719d316

Last ned vCard

sandvik_joran

Jøran Sandvik er partner og spesialisert innen energi.

Jøran har lang erfaring med kraftbransjen og han har hatt en sentral rolle i en rekke av de større energitransaksjoner i Norge de senere år. Dette omfatter transaksjoner innen kraftproduksjon (storskala vannkraft, småkraft, vindkraft mv.), nettvirksomhet og omsetningsvirksomhet.

Han har også bistått i en rekke omorganiseringprosesser og eierskapsspørsmål i kraftbransjen. Jøran har inngående kunnskaper om den offentlige reguleringen av elektrisitetssektoren og har bistått i en rekke regulatoriske spørsmål,  herunder konsesjonsspørsmål, samt i kontakt med offentlige myndigheter.

Jøran har også bistått ved utarbeidelse og forhandlinger av en rekke av de særlige kontraktsforhold innen kraftbransjen.

Jøran bistår både norske og internasjonale aktører. Han har bakgrunn fra Olje- og energidepartementet, og har de seneste årene vært rangert innen området Energi av det internasjonale ratingbyrået Chambers & Partners.

https://haavind.no/content/uploads/2019/03/Joran.jpg
Chambers & Partners

Moves up the rankings thanks to strong market recognition, with clients highlighting his knowledge of the hydropower sector. Has a diverse range of experience in the renewables and electricity sector, assisting with the development of power projects.

Chambers & Partners Europe 2019

Kompetanse

energi
Bransje

Energi

energi
Fagområde

Energirett

Utdanning og erfaring

 • 2015-
  Advokatfirmaet Haavind
 • 2004-2015
  Advokatfirmaet Wiersholm
 • 2001-2004
  Olje- og energidepartementet, Energi- og vassdragsavdelingen
 • 2000
  Cand. jur, UiB