Click continue to switch to the English version of our webpage.

Ny standardkontrakt spesialtilpasset havbruksnæringen (STH 23)

STH 23 gir en hel næring forutsigbarhet, sikrer fremdrift og gjennomførbarhet, samt gir en balansert og klar risikofordeling

Bakgrunn for STH 23

Arbeidet med STH 23 ble iverksatt ved et økt behov for å standardisere og profesjonalisere leveranse- og innkjøpsprosesser i sjømatnæringen.

Utarbeidelse av målsettinger
Høsten 2021 ble et referanseutvalg bestående av tre representanter fra oppdrettere og tre representanter fra teknologi og service etablert for å vurdere målsetninger med et standardiseringsarbeid, prioriteringer og dekkning av områder og situasjoner, utpeke forhandlingsdelegater fra både oppdrettere og leverandører, samt formulere et mandat til forhandlingsutvalget. Tre representanter fra oppdrettsselskapene (kjøpersiden) og tre representanter fra teknologi- og serviceselskapene (leverandørsiden) ble valgt, samt en oppmann, for å fremforhandle en standardkontrakt for tilvirkningskjøp.

Haavinds bidrag til STH 23

Haavind har gjennom lang tid engasjert seg i utviklingen og profesjonaliseringen av sjømatsnæringen gjennom blant annet samarbeid med Sjømat Norge. Vårt bidrag til STH 23 har vært i form av at Christopher L. Sveen har vært oppmann i forhandlingen. Sammen med Sjømat Norge holdes også heldagskurs i STH 23 i sentrale deler av landet. Kursene settes opp i januar og februar 2024 i sentrale områder for havbruksnæringen. Nærmere informasjon om tid, sted og påmelding publiseres på Sjømat Norges nettsider snart. I samarbeid med Advokatfirmaet Haavind, oppretter Sjømat Norge også en Q&A-side, hvor generelle spørsmål om STH 23 vil kunne stilles og bli besvart.

Kontakt oss