Celsa satser alt

I en aksjonærpartskonflikt satser Celsa alt for å bevise det de mener er reell markedsverdi av Mo industripark.

Mo industripark ligger i sentrum i Mo i Rana og består av 108 bedrifter, 2 340 arbeidsplasser og har 7 milliarder i omsetning. Parken eies av Helgeland Industriutvikling (AB Balder) 49.28 %, Celsa 30,28 % og  Øijord & Aanes 20,43 %.

I en partskonflikt om reell markedsverdi satser Celsa alt for å bevise reell markedverdi. Sakskomplekset har reist meget komplekse selskapsrettslige og prosessuelle spørsmål, samt strategiske vurderinger blant annet i relasjon til forkjøpsrett, verdsettelse av aksjer, styresamtykke, suspensjon og utløsning av aksjonær.

Haavind har per i dag bistått Celsa i seks retts-/voldgiftssaker, med flere nye saker berammet i 2023. 

Teamet