Click continue to switch to the English version of our webpage.

Status for nytt norsk regelverk for offentlige anskaffelser

Våre eksperter innen offentlige anskaffelser følger utviklingen av nytt norsk regelverk for offentlige anskaffelser.

Våre eksperter innen offentlige anskaffelser følger utviklingen av nytt norsk regelverk for offentlige anskaffelser.

EU kom i februar 2014 med tre nye anskaffelsesdirektiv; et for klassisk sektor, et for forsyningssektoren og et helt nytt tjenestekonsesjonsdirektiv. Ettersom direktivene fremdeles ikke er innlemmet i EØS-avtalen, er det foreløpig ikke satt noen frist for EFTA-landene til å implementere direktivene.

Departementet har opplyst at de har ambisjon om å fremme en lovproposisjon om ny lov om offentlige anskaffelser over nyttår, samt å få vedtatt de tre nye anskaffelsesforskriftene til våren. I så tilfelle vil ny lov og forskrifter tre i kraft 1. juli 2016. Departementet understreker imidlertid at det knytter seg en viss usikkerhet til denne tidsplanen.

Les også