Click continue to switch to the English version of our webpage.

OKEA kjøper Shells eierandeler i Draugen og Gjøa for NOK 4,52 milliarder. Haavind har bistått Seacrest Capital Group

Haavind har bistått og representert Seacrest Capital Group og investorsiden i forbindelse med transaksjonen, egenkapitalfinansieringen og prosjektgjennomføring.

Haavind har bistått og representert Seacrest Capital Group og investorsiden i forbindelse med transaksjonen, egenkapitalfinansieringen og prosjektgjennomføring.

OKEA AS har inngått avtale med A/S Norske Shell om erverv av Shells andeler i Draugen- og Gjøa feltene.

OKEA vil også overta operatørskapet på Draugen som en del av transaksjonen. Oppkjøpet gir OKEA en daglig netto produksjon på 22 000 fat oljeekvivalenter fra januar 2018, samtidig som ressursene øker fra 11 til 53 millioner fat oljeekvivalenter. Transaksjonene er betinget av godkjennelse fra Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet.

Ervervet vil finansieres gjennom bla et nytt obligasjonslån på USD 180 millioner og en emisjon i størrelsesorden NOK 1 milliard.

Seacrest Capital Group Haavind
Seacrest Capital Group Haavind

Les også