Click continue to switch to the English version of our webpage.

Regjeringen endrer reglene – oppfordrer til digitale møter

Krav om fysiske oppmøte, for eksempel ved styremøter og generalforsamling, endres midlertidig av Næringsdepartementet.

Krav om fysiske oppmøte, for eksempel ved styremøter og generalforsamling, endres midlertidig av Næringsdepartementet.

Vi i Haavind har den siste uken jobbet tett med børsnoterte selskaper og andre selskaper som reguleres av allmennaksjeloven, hvor hovedregelen er at både selskapets styremøter og selskapets årlige generalforsamling skal avholdes som fysiske møte. Mer om dette her.

Problemstillingene har særlig dreid seg om hvordan selskapets generalforsamling skal avholdes og hvordan styret skal kunne fatte sine beslutninger i henhold til lovens krav, gitt de utfordringene hele Norge nå opplever i kampen mot ytterligere spredning av koronaviruset. For mange selskaper vil behovet for hyppigere styremøter allerede ha meldt seg, som følge av styrets ansvar for å ivareta selskapet, selskapets virksomhet og ansatte.

Vi har hele veien vært i dialog med Nærings – og fiskeridepartementet, og onsdag 18. mars sendte departementet ut følgende pressemelding.

Næringsminister Iselin Nybø oppfordrer nå selskaper om å bruke digitale møter under korona-utbruddet, og departementet vil endre reglene midlertidig slik at selskaper omfattet av kravene om fysiske møter skal kunne gjennomføre møtene digitalt. Når de nye reglene trer i kraft, vil både generalforsamling og styremøter kunne avholdes fullt ut digitalt.

Vi i Haavind vil fortsette å følge utviklingen tett, og vi står klare til å bistå med spørsmål eller problemstillinger knyttet til forberedelser og gjennomføringen av vårens styremøter og generalforsamling.

Business People Meeting Discussion Communication Concept

Kontakt oss

Les også