Click continue to switch to the English version of our webpage.

Reell Rettighetshaver register (september 2020 oppdatering)

Et norsk register over reelle rettighetshavere (RRH) vil trolig tre i kraft i 2021.

Et norsk register over reelle rettighetshavere (RRH) vil trolig tre i kraft i 2021.

En lov om et RRH register ble vedtatt 1. mars 2019, men har ventet på løsning av tekniske problemer og tilsvarende forskrifter. Et utkast til forskrift er nå ute på høring frem til 1. oktober 2020. Terskelen for registrering er direkte eller indirekte eierskap/kontroll på mer enn 25%.

Alle selskaper må sende inn informasjon, selv om det ikke er noen RRH eller RRH ikke kan identifiseres. I så fall skal det registreres informasjon om daglig leder og styremedlemmer. For norske filialer av EØS-selskaper er det tilstrekkelig å registrere navn og internettadresse til hjemstatens RRH-register. For selskaper som er børsnotert i et EØS-land eller lignende regulerte markeder, og dets datterselskaper, skal man registrere navn og internettadresse til det relevante regulerte markedet der eierskapsinformasjon er tilgjengelig.

Norske selskaper (herunder utenlandskeide datterselskaper) må ha tilgjengelig informasjon (ikke nødvendig de faktiske dokumentene) som er relevante for å bekrefte hvorfor en person er en RRH. Dette omfatter også faktiske eierprosenter og stemmerett, og informasjon knyttet til ethvert mellomliggende selskap. Selskap må lagre RRH-informasjon i 10 år etter avvikling eller avregistrering.

Enhver er forpliktet til å levere relevant informasjon til selskapet. Selskapet er forpliktet til å varsle sine RRH om registrering av opplysninger i registeret.

Kontakt oss

Les også