Click continue to switch to the English version of our webpage.

Proposisjon om ny norsk personopplysningslov legges fram i april

Stortinget har fått beskjed om at en proposisjon om ny lov som implementerer EUs personvernforordning (inkludert nasjonale tilpasninger) vil legges fram i april

Stortinget har fått beskjed om at en proposisjon om ny lov som implementerer EUs personvernforordning (inkludert nasjonale tilpasninger) vil legges fram i april

Det er fremdeles uklart om forordningen vil bli formelt innlemmet i EØS-avtalen innen 25. mai, men ting tyder på at Norge vil forsøke å få dette til.

Det er justis-, beredskaps- og innvandringsministeren sin oppfatning at EUs personvernforordning bør implementeres i norsk rett så raskt som mulig og at dette er et prioritert arbeid for regjeringen.

Departementet vil fremme forslag for Stortinget om ny personopplysningslov og be om samtykke til innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen samtidig. Stortinget er varslet om at en slik proposisjon vil fremmes i april 2018, og departementet tar sikte på en så rask fremdrift som mulig. Les ministeren sin uttalelse her.

Om den nye forordningen ikke er innlemmet i EØS-avtalen innen 25. mai 2018

At forordningen eventuelt ikke er innlemmet i EØS-avtalen og trådt i kraft innen 25. mai 2018 skal ikke påvirke flyten av personopplysninger mellom EU og Norge. Inntil forordningen formelt er innlemmet i EØS-avtalen vil det etter Justisdepartementets syn være det gamle 95-direktivet som regulerer overføringen av personopplysninger mellom EU og Norge.

Inntil forordningen formelt er innlemmet i EØS-avtalen og den nye norske personopplysningsloven har trådt i kraft, er det Justisdepartementets syn at Norge ikke vil kunne delta i den såkalte «one stop shop» mekanismen, da en tilsvarende mekanisme ikke finnes i 95-direktivet. «One stop shop» er en mekanisme hvor selskaper som har kontorer i flere EU/EØS-land, som et utgangspunkt bare skal behøve å forholde seg til den nasjonale tilsynsmyndigheten i landet hvor de har sitt hovedkontor.

Vi i Haavind følger utviklingen nøye og kommer tilbake med mer om den kommende personopplysningsloven.

Haavind personvernsforordningen
Haavind personvernsforordningen

Les også