Click continue to switch to the English version of our webpage.

Haavind med artikkel om personvern i «Arbeidsrett»

Partner og leder for fagområdet Personvern, Kari Gimmingsrud, skriver om den nye tidsalderen for personvern i Europa.

Partner og leder for fagområdet Personvern, Kari Gimmingsrud, skriver om den nye tidsalderen for personvern i Europa.

Fra 25. mai neste år vil alle land i EU få en ny og enhetlig personvernlovgivning. Den omfattende personvernforordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), vil påvirke hvordan arbeidsgivere behandler ansattes personopplysninger, og ikke minst hvilke rettigheter arbeidstakerne har.

I artikkelen publisert i journalen «Arbeidsrett» (abonnement) utdyper Kari om forordningen og hvilke konsekvenser denne har.

Artikkelen gir en oversikt over det nye personvernregelverket og viktige endringer for norske virksomheter og privatpersoner, og fremhever viktige endringer i et arbeidsrettslig perspektiv.

Les også