Thomas er spesialisert innen eiednomsrett og tvist.