Click continue to switch to the English version of our webpage.

Thomas Setsaas er en del av et av Norges største og høyest rangerte juridiske eiendomsmiljøer.

Thomas er spesialisert innen fast eiendoms rettsforhold, kontrakts- og erstatningsrett. Særlig har han jobbet mye med mangelskrav etter salg av eiendom. Gjennom sin bistand til forsikringsbransjen, har han også god kompetanse innen forsikringsrett.

Han har betydelig erfaring med tvisteløsning og har gjennomført en rekke forhandlinger og prosesser for de alminnelige domstolene.

Tidligere har han også vært både dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer. Dette har gitt han bred sivilrettslig kompetanse, kunnskap om prosesslovgivningen og erfaring med å vurdere saker fra flere perspektiver.