Theodor Karlsen er en del av et av Norges største og høyest rangerte juridiske eiendomsmiljøer.

Han er tidligere tidsskriftredaktør i Universitetsforlaget, for tidsskriftet Jussens Venner, som er et av Norges mest leste og siterte juridiske tidsskrift. Som student vant Theodor den internasjonale prosedyrekonkurransen EEA Moot Court 2022, hvor han også fikk prisen for beste prosederende og beste skriftlige innlegg. Han har videre erfaring som frilansjournalist, med flere av landets største nyhetsredaksjoner som oppdragsgivere.

Theodor arbeider særlig med eiendomsutvikling, tingsrett, beslektede problemstillinger innenfor fast eiendom, kontraktsrett og tvist. Han har gitt ut en eksamensrettet bok om tingsrett for Fagbokforlaget, og som student skrev han en stor masteroppgave om tolkning og innhold av byggehindrende servitutter.