Click continue to switch to the English version of our webpage.

Sandra er advokat i en av Norges største og høyest rangerte entrepriserettsavdelinger.

Hun har flere års erfaring med tvisteløsning og rådgivning, særlig innenfor entreprise- og kontraktsrett. Til daglig jobber hun med store og komplekse bygge- og anleggsprosjekter, hvor tvistesummene er betydelige.

Sandra arbeider særlig med:

  • Løpende bistand og rådgivning i kontraktsforhold
  • Forhandlinger og meklinger
  • Tvisteløsning innenfor entreprise- og kontraktsrett
  • Sluttoppgjørstvister i bygge- og anleggsprosjekter

Sandra bistår både offentlige og private aktører i prosjekter av ulik størrelse. Hun bistår både byggherrer og entreprenører.