Click continue to switch to the English version of our webpage.

Olav Bergsaker er spesialisert innen entreprise og leveranse- og fabrikasjonskontrakter.

Han har hatt møterett for Høyesterett siden 1994.

Olav har lang og omfattende erfaring som rådgiver for byggherrer og entreprenører, samt for rådgivere innen bygge- og anleggsbransjen. Han arbeider også med salgs- og innkjøpsbetingelser, samt fabrikasjonskontrakter.

På oppdrag fra Norsk Industri deltar Olav i arbeidet med utvikling av internasjonale industrielle leveringsbetingelser.

Highly skilled with deep industry knowledge … He is pragmatic and solution-oriented.

Chambers & Partners Europe, 2020